SPPDESIGN

"บริการออกแบบขยายโรงงานและก่อสร้างงานโครงสร้างทางวิศวกรรม"

ให้คำปรึกษาปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานออกแบบ เขียนแบบ และประกอบทางวิศวกรรม
01
02

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการงานด้านวิศวกรรมทั่วไป โดยช่างชำนาญการ และวิศวกรผู้ชำนาญการ

บริษัทของเราเปิดให้บริการโดยการรวมกลุ่มของวิศวกรหลากหลายสาขา  จุดประสงค์ที่เรารวมตัว ก็เพื่อตอบโจทย์ให้กับโรงงาน เวลาต้องการหา Supplier เพื่อทำงานให้  เช่น structure , spare part , machine tool , power system , flexible duct 

หลักการทำงาน

ดำเนินงานด้วยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
บริหาร จัดการ โครงการ ตามหลักวิศวกรรม
ตรงต่อเวลา
ยึดมั่นในสัญญา

บริการของเรา

ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ มีปัญหาด้านโครงสร้าง ปรึกษาเรา

บริษัทของเราให้บริการทางด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลากว่า 8 ปี โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ และได้รับรองจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย
งานบริการของบริษัทมีขอบเขตตั้งแต่เริ่มโครงการ ในช่วงออกแบบ ทั้งในส่วนงานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

ผลงานบริษัท

บริษัท เอสพีพี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศขอขอบคุณทุกองค์กรที่ไว้วางใจในศักยภาพของเรา ทำให้วันนี้เรามีผลงานมากมายที่การันตีคุณภาพและการบริการของเรา