บริการโดยวิศวกรมืออาชีพ ระดับ สามัญ/วุฒิวิศวกรอุตสาหการ. 2. รับเซ็นแบบก่อสร้างแบบแปลนอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ และควบคุมงาน

ตรวจสอบกระบวนการความเสี่ยงและความปลอดภัย โดยวุฒิวิศวกรอุตสาหการ

บริการโดยวิศวกรมืออาชีพ ระดับ สามัญ/วุฒิวิศวกรอุตสาหการ. 2. รับเซ็นแบบก่อสร้างแบบแปลนอาคาร ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ทำรายการคำนวณ และควบคุมงาน
Share